Порядок проведення технічної інвентаризації збудованих будинків

Порядок проведення технічної  інвентаризації  збудованих будинків

Проведення технічної  інвентаризації  збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд з метою:

 

 

-визначення їх фактичної площі та об’єму (щодо проектних)

-обстеження та оцінки технічного стану наявних об’єктів;

– установлення вартості об’єктів.

 

Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках:

 

  • перед прийняттям  в  експлуатацію   завершених   будівництвом об’єктів,   у   тому   числі  після  проведення  реконструкції  та капітального  ремонту;
  • перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об’єкт  незавершеного  будівництва;
  • перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об’єкт  нерухомого  майна,  що  утворився  в  результаті   поділу, об’єднання об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна,  крім випадків, коли в результаті такого поділу, об’єднання  або  виділення  частки  завершений будівництвом об’єкт приймався  в експлуатацію.

В інших   випадках  технічна  інвентаризація  проводиться  за бажанням замовника.

Процедура  діє на всій території України для  здійснення технічної  інвентаризації  об’єктів  нерухомого  майна  всіх  форм власності.

Технічна   інвентаризація  об’єктів  нерухомого  майна проводиться  суб’єктами  господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних   із   створенням  об’єктів  архітектури,  які  пройшли професійну    атестацію   та   отримали кваліфікаційний  сертифікат “Про  архітектурну  діяльність”

На  підставі  матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні  справи та технічні паспорти, які  скріплюються  підписом  керівника та печаткою суб’єкта господарювання,  а  також  підписом  виконавця  робіт із зазначенням  серії  та номера кваліфікаційного сертифіката та його печаткою.

Розмір  та  порядок  оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються  за  домовленістю  сторін.

Інвентаризаційна  справа формується і ведеться на кожен об’єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в  органі  державної  реєстрації  прав за місцезнаходженням такого об’єкта.

Обробка  персональних  даних здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”

 

Технічній інвентаризації   підлягають об’єкти всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами),  незалежно від того,  побудовані
вони за відповідно оформленими документами чи самочинно:  будинки, включаючи прибудови та надбудови, громадські та виробничі будинки, господарські  будівлі  та  споруди,  а  також  вбудовані та окремо розташовані  захисні  споруди.

Під   час   інвентаризації  повинні  бути  обстежені  основні конструктивні  елементи  будинків: фундаменти, стіни, перегородки, надпідвальні,  міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері,   покрівля;   внутрішнє  і  зовнішнє  опорядження;  системи опалення   та  вентиляції  водопровідно-каналізаційне  обладнання, газове  і  електрообладнання,  ліфти,  сміттєпроводи тощо

Роботи  з  інвентаризації всіх об’єктів повинні здійснюватися на  замовлення та за обов’язковою участю замовника (замовників

Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на  дату проведення  інвентаризаційних  робіт  визначається  з  урахуванням фізичного  зносу  і  відображається  у всіх відповідних формах  та довідках (витягах), що надаються замовникам.

При  проведенні  технічної інвентаризації визначення вартості об’єктів  виконується  за бажанням замовника.

У разі  виявлення  змін  щодо   складу,   технічного   стану, власників   будинків  тощо,  суб’єкти  господарювання  вносять  до інвентаризаційних документів відповідні виправлення та доповнення.

При наявності  змін  технічний паспорт замінюється на новий з позначкою про це в старому технічному паспорті, який залишається у
замовника.

Зміни у земельних ділянках,  будинках, господарських будівлях установлюються  шляхом зіставлення даних,  відображених у існуючих планах та описах,  з дійсним станом об’єктів  при  безпосередньому обстеженні на місці.

Виявлені зміни заносяться в нові абриси і ескізи з  наступним перенесенням в інвентаризаційні плани,  журнали,  описи,  картки і експлікації.

Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів,  а також різногороду вибірки та виписки з них,  обробка безпосередньо працівниками інших  установ  та  організацій,  а  також  приватними  особами не дозволяється,  всі  ці  роботи  виконує  лише  працівник  суб’єкта
господарювання.

До технічного паспорта вносяться відомості щодо змін власника з  відповідною  відміткою  та  засвідченням  печаткою.

Контроль за якістю виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів   здійснюється   контролером,   призначеним  керівництвом
суб’єкта господарювання.

18 276 Comments