Ринок оцінки 2018

Ринок оцінки 2018

За даними автоматизованої підсистеми (АПС) «Рецензент» ФДМУ, прорецензовано та надано висновки стосовно 4 952 звітів про оцінку державного майна, складених суб’єктами оціночної діяльності. За 9 місяців 2017 року прорецензовано та надано висновки стосовно 5 361 звіту про оцінку державного майна, складеного суб’єктами оціночної діяльності. Таким чином, загальна кількість прорецензованих за 9 місяців 2018 року звітів про оцінку майна порівняно з відповідним періодом 2017 року зменшилася на 7,6 %, що свідчить про зменшення активності на ринку оцінки об’єктів оренди, продажу об’єктів державного та комунального майна. Найбільшу кількість звітів прорецензовано у регіональних відділеннях по м. Києву (542), по Харківській (525), Львівській (394), Дніпропетровській (281), Одеській (279) областях. За результатами рецензування звітів про оцінку майна:  36 звітів визнано такими, що повністю відповідають нормативно-правовим актам з оцінки майна (за 9 місяців 2017 року – 47);  4 642 звіти визнано такими, що в цілому відповідають таким вимогам, але мають незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки (за 9 місяців 2017 року – 4 775);  202 звіти визнано такими, що неповною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але можуть використовуватися після виправлення зазначених недоліків (за 9  місяців 2017 року – 306);  72 звіти визнано такими, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та (або) непрофесійними і не можуть бути використані (за 9 місяців 2017 року – 233). Загалом за 9 місяців 2018 року в Україні за реєстровано 2845 суб’єктів, які мали діючий сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. Упродовж звітного періоду на ринку оцінки державного майна, за даними АПС «Рецензент», працювали 563 суб’єкти оціночної діяльності. Порівняно з відповідним періодом 2017 року цей показник зменшився на 9,4 %.

Законом України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII  внесено зміни до статті 172 Податкового кодексу України, відповідно до яких дохід від продажу об’єкта нерухомості не може бути нижчим за оціночну вартість, розраховану органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстровану в Єдиній базі даних звітів про оцінку (далі – Єдина база). Запроваджено зміни в організації роботи Єдиної бази, зокрема процедури моніторингу звітів на предмет відсутності порушень під час їх складання та (або) виявлення недоліків, у тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, який проводиться модулем електронного визначення оціночної вартості. Механізм ведення Єдиної бази та реєстрації в ній звітів про оцінку майна, складених для цілей обчислення доходу платника податку – фізичної особи від продажу (обміну) майна, визначено Порядком ведення Єдиної бази, затвердженим наказом Фонду від 17 травня 2018 року № 658. Єдина база забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості. Невід’ємною складовою Єдиної бази є Модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об’єкта оцінки майна (далі – Модуль), метою запровадження якого є визначення середньоринкових цін на нерухоме майно за допомогою моніторингу цінових пропозицій, які містяться в оголошеннях, розміщених у мережі Інтернет. Завдяки наповненню Єдиної бази об’єктивною інформацією про реальні ціни продажу якість роботи Модуля поступово підвищується. Фондом завершується робота з укладання меморандумів з найбільшими інформаційними порталами, які акумулюють інформацію про ціни пропозиції на ринку нерухомого майна з метою системного наповнення Єдиної бази актуальною та достовірною інформацією. 18 липня 2018 року Єдину базу з Модулем введено в експлуатацію. Для внесення звітів про оцінку до Єдиної бази станом на 01.10.2018 авторизовано 4 електронні майданчики, на яких зареєстровано:

«ОЦІНКА.online» ̶ 1 557 суб’єктів оціночної діяльності та майже 5 000 нотаріусів;

«ЕКСПРЕС ОЦІНКА» ̶ 379 суб’єктів оціночної діяльності та 310 нотаріусів;

«ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА» ̶ 272 суб’єкти  оціночної діяльності та 222 нотаріуси;

«РЕЄСТР ОЦІНКА» ̶ 34 суб’єкти оціночної діяльності.

У Єдиній базі зареєстровано 79 828 звітів про оцінку житлової нерухомості. Перевірено нотаріальними конторами 58 226 звітів про оцінку нерухомого майна, відмовлено в реєстрації 7 044 звітам. Враховуючи те, що перевірка звітів про оцінку майна опосередковано свідчить про вчинення правочину, орієнтовні надходження до державного бюджету від податків та зборів за період роботи оновленої Єдиної бази становлять близько 1 446 млн грн, у тому числі відрахування до Пенсійного фонду – майже 193 млн грн, військовий збір – більше 289 млн грн. За 9 місяців 2018 року Фондом забезпечено видачу 234 кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів. Крім того, у звітному періоді Фондом внесено до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності інформацію щодо 16 оцінювачів, яких відповідно до рішення Екзаменаційної комісії позбавлено кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. На виконання вимог статті 14 Закону про оцінку до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності внесено дані про 1 906 посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів. Наказами Фонду поновлено дію 198 кваліфікаційних свідоцтв оцінювача згідно з поданою інформацією про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна і зупинено дію 463 кваліфікаційних свідоцтв оцінювача, виданих фізичним особам, які вчасно не пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації. Відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14 березня 2002 року № 479, протягом звітного періоду Фондом підготовлено для видачі 753 сертифікати суб’єкта оціночної діяльності (357 юридичним особам та 396 фізичним особам – підприємцям), за видачу яких перераховано до Державного бюджету України 38 403,0 грн. До Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності внесено  інформацію про 753 сертифікати суб’єкта оціночної діяльності та 226 анульованих сертифікатів.